Kommunikation er for alle mennesker altafgørende; i forhold til at kunne udtrykke følelser, og holdninger og for at have medindflydelse på eget liv. Kommunikation er en forudsætning for alt socialt fællesskab samt læring og udvikling.

Vi arbejder intensivt med udviklingsstøttende kommunikation på mange fronter og støtter den enkelte i motiverende kommunikation i samspillet med andre mennesker.

Vores kommunikationsforståelse bygger på relationer. Ved at skabe fælles mening og forståelse og hvor begge parter byder ind og deler oplevelser, følelser, tanker og drømme, åbner det op for en proces, hvor begge gennem relationen, opnår tryghed og tillid til at kommunikere udfra samme forudsætninger og erfaringer i den konkrete situation.

For de elever/børn der har et manglende eller begrænset talesprog, hvilket dagligt udfordrer dem i sociale sammenhænge og i forhold til at udtrykke følelser, ser vi det derfor, som vores vigtigste opgave, at støtte barnet i at udvikle sin kommunikation i videst mulige omfang. Alene det at kunne udtrykke JA og NEJ, giver barnet mulighed for deltagelse og medindflydelse i mange sammenhænge.

Det er forskelligt hvilken form for kommunikation der fungerer for det enkelte barn. Nogle elever udtrykker JA og NEJ ved at udpege eller øjenudpege, andre bruger ansigtsmimik eller tegn, og andre igen kommunikerer ved hjælp af talecomputere eller symboler og ordkort.

På skolen gør vi brug af flere kommunikations-hjælpemidler, afhængig af, hvad der er det optimale for det enkelte barn, og vi er altid åbne for at gøre brug af flere typer af hjælpemidler til at understøtte kommunikationen.

Vi arbejder blandt andet med ipads og computere til at udvikle skriftsprog, øjenstyret talecomputere fx. Tobii eller Roll-talk samt programmer til ipads fx. Avaz; en symbolstyret kommunikationsapp udviklet til blandt andet mennesker med autisme og Downs Syndrom.

Udover diverse hjælpemidler, har nogle elever glæde af, at vi som personale understøtter vores kommunikation med tegn til tale.

De neurologiske programmer som fx krydsmønstertræning samt læsning er et godt supplement til at udvikle barnets kommunikative evner.

Læs iøvrigt om Facilitated Communikation

FC METODEN

FC-metoden er velegnet til personer uden talesprog eller begrænset talesprog