Mit navn Ole Andresen.

Jeg er uddannet pædagog i feb.1993 - aug1996 på det første hold, hvor der var lønnet praktikker. Uddannelsen foregik på det gamle Frøbel seminarium, der lå i Himmelev, Roskilde.

Jeg har arbejdet som socialpædagog inden for familiebehandling frem til 2006, hvor jeg måtte sadle om pga. kronisk sygdom. Jeg har derfor været ansat i fleksjob på skolen siden jan. 2008, hvor jeg har fungeret som praktikvejleder, siden aug. 2009.

Det at have studerende er givende og lærerigt, og det er en god fornemmelse, at se dig, som studerende udvikle dig igennem praktikken. Her på skolen, sætter vi krav til dig som studerende om en høj indsats, for at du kan lære mest muligt om dig selv, om praksis og teoretiske indsigt. Dette til gavn for dig selv og din fremtid som professionel pædagog, med overskud til de stadig stigende krav, der er til vores profession om rummelighed og omstillingsparathed, i arbejdet med borgere med særlige behov eller særligt udsatte borgere.

Vi er tre kollegaer, der igennem et par år har samarbejdet og sparret med hinanden omkring det at, have studerende her på skolen. Da mine to meget dygtige kollegaer har valgt, at ville være praktikvejleder for dig som studerende, vil jeg efterhånden trække mig fra praktikvejlederefunktionen, for at lægge mere energi i det fælles sparringsarbejde.

De har begge lige haft deres første studerende og skal igang med praktikvejlederuddannelsen.

Du kan godt glæde dig til at have dem som vejleder, og du kan læse mere om dem her på hjemmesiden.

 

 

Mit navn er Maria Andersen.

Jeg har været på Specialskolen Bramsnæsvig siden februar 2013. Her startede jeg først som pædagogstuderende i min sidste praktik og blev siden hen ansat som pædagog i februar 2014.

Jeg blev uddannet på UCSJ i Roskilde januar 2014 indenfor specialområdet. Specialområdet har altid været i min interesse og jeg stiller mig stadig nysgerrig på området, hvilket giver mig en stor arbejdsglæde og motivation sammen med mine kolleger og elever på Bramsnæsvig. Jeg har tidligere arbejdet på en døgninstitution for børn og unge samt ledsager for unge med forskellige diagnoser. Sidstnævnte er stadig aktuelt, da de unge mennesker kommer tæt ind på livet af én og dermed bliver en del af familien.

Funktionen som praktikvejleder er fortsat ny for mig. Jeg ser en fornøjelse i at have studerende omkring mig, da man sammen kan spore sig ind på selv de mindste observationer, sparre omkring viden og teori og som i sidste ende kan have gjort stor gavn for både elever, kolleger og teamet som helhed. Det er altid godt med nye øjne på vores pædagogiske praksis, som giver mulighed for reflektion. 

 

Velkommen til din praktik her på Specialskolen Bramsnæsvig.