Alle børn har potentiale til udvikling uanset graden af udfordringer eller skader i hjernen. Vi ser det som enstor glæde, men også et stort ansvar at arbejde med børn og unge på Specialskolen Bramsnæsvig, både i skolen og i vores døgn- og aflastningstilbud.

Alle børn har ret til udvikling og vækst i størst mulig omfang socialt, motorisk, sansemæssigt, intellektuelt og kommunikativt.

Vi har nogle klare holdninger til vores pædagogiske arbejde; men er altid åbne og nysgerrige på nye tendenser og forskning inden for det pædagogiske felt. Alle børn er unikke og har vidt forskellige individuelle behov i alle forhold - ikke mindst i det pædagogiske udviklingsmiljø. I det daglige arbejde med børnene sikrer vi et fælles grundlag som udgangspunkt for vores pædagogiske praksis - men altid tilrettet det enkelte barn. fysik1

Anerkendelse er et vigtigt element i vores arbejde med børnene. Anerkendelse bygger for os på et princip om tillid og respekt. I relationen mellem barnet og den voksne ser vi hinanden som ligeværdige individer med rettigheder, integritet og egen identitet. Vi ønsker at inddrage elevens oplevelse af verden, deres motiver, ideer og værdier. Gennem respekt og omsorg for barnet og ikke mindst for barnets familie, og andre samarbejdspartnere, ser vi anerkendelse som et grundideal for skolen som helhed.

Vi ønsker at skabe en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn, som indeholder personlig og faglig udvikling. Vi skaber rammerne, så barnet oplever sammenhæng og helhed i dagligdagen. Den pædagogiske praksis tilrettelægges ud fra barnets ærlige forudsætninger og potentialer og vi målretter metoder og indhold, så det giver mening for den enkelte.

Det er afgørende for os at fremme aktiv deltagelse hos det enkelte barn og mulighed for inddragelse i eget liv, så vidt det er muligt. Dette gennem målrettet undervisning og aktiviteter i overensstemmelse med pædagogiske handle- og læringsplaner. Samarbejdet med familierne har stor betydning for udvikling hos barnet. Tæt dialog og kontakt med forældrene vægtes højt og forældrene har en aktiv del i fastsættelse af mål for handle- og læringsplaner for og med deres barn.

Børn med neurologiske vanskeligheder har brug for tydelighed i alle aspekter. Det betyder at alle hverdagsrutiner er en del af en fastlagt struktur, som alle børn og medarbejdere skal kende. Det skal være tydeligt for barnet, hvad vi forventer af dem og hvad de kan forvente af os.